AGENDA
Afscheidsreceptie Hendrik-Jan Colijn
  • Datum: 19 maart 2020
  • Tijd: 16:00 uur
  • Locatie: Bodegraven
    De Dorsvloer
    Broekveldselaan 20

Hendrik-Jan heeft zich in de afgelopen vijf jaar als directeur volop ingezet binnen alle geledingen van onze Vereniging. Voor onze leden, binnen onze kerkelijke achterban en het leidinggeven aan het landelijk bureau. Ook buiten onze Vereniging heeft Hendrik-Jan zich ingezet.
Het bestuur is hem hiervoor erkentelijk en wil hem daarom graag een receptie aanbieden, waarop u van hem afscheid kunt nemen.

Cadeautip

Wanneer u Hendrik-Jan een afscheidscadeau wilt geven, dan kan dit door middel van een gift t.b.v. Jemima. Dit kan rechtstreeks via Jemima of via NL 53 RABO 0367 507 560 t.n.v. Jemima o.v.v. Afscheid HJ Colijn.


Aanmeldingsformulier receptie Hendrik-Jan Colijn