AGENDA
Hoogbegaafdheid - Geannuleerd
  • Datum: 1 april 2020
  • Tijd: 19:45 uur
  • Locatie: Hardinxveld-Giessendam
    Eben-Haƫzerkerk
    Buitendams 118

In verband met het coronavirus is deze bijeenkomst geannuleerd.
Er wordt gezocht naar een andere datum waarop deze bijeenkomst gehouden kan worden. Mensen die zich voor deze bijeenkomst hebben aangemeld én mensen die bij Helpende Handen bekend zijn voor deze doelgroep ontvangen hierover bericht als er meer bekend is.

Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel gaven en talenten gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te stimuleren deze gaven en talenten te gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid of boosheid. Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren, en de volwassenen om hen heen zoeken naar de juiste afstemming met en begrip voor elkaar.

Thema

Samen staan we sterk; de opvoeding van onze hoogbegaafde kinderen

Spreker

mevr. W. (Willemien) Schollaart-Vogel MSc, orthopedagoog bij Dotado

Doelgroep

Deze avond is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen.