AGENDA
Kerkdienst
  • Datum: 19 september 2020
  • Tijd: 14:30 uur
  • Locatie: Barneveld
    Rehobothkerk
    Nairacstraat 24
Student:

M.G. van Middendorp

Coronamaatregelen

De kerkdienst is alleen te bezoeken na opgave (06 12 37 62 35 of e-mail). Opgeven is (onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats) mogelijk tot 5 september).

De kerkdienst is online te beluisteren.

In plaats van de collecte kan een gift overgemaakt worden op NL 17 INGB 0322 40 34 64 t.n.v. Helpende Handen o.v.v. collecte Aangepaste kerkdienst Barneveld.