AGENDA
Online kerkdienst
  • Datum: 29 augustus 2020
  • Tijd: 15:00 uur
  • Locatie: Amersfoort
    Elimkerk
    Waterdaal 1

In verband met de coronamaatregelen is deze kerkdienst alleen bij te wonen door genodigden.

Meeluisteren en -kijken kerkdienst

Omdat er niet gecollecteerd kan worden, kan een gift overgemaakt worden op  NL24RABO0385912862 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Amersfoort onder vermelding van aangepaste kerkdienst.