AGENDA
Ouders van kinderen met een visuele beperking
  • Datum:
  • Tijd: uur
  • Locatie:

Thema: Tel uw zegeningen: uitgeteld of net begonnen?

Tijdens de interactieve lezing staat Pieter met ons stil bij verschillende (opvoedings)vragen, zoals: waar stimuleer je, waar begrens je en tegen welke zaken loopt een kind met een visuele beperking aan.

Spreker:

Pieter de Ruijter is in het dagelijks leven actief als HR-adviseur in het bedrijfsleven en is vanaf zijn geboorte blind. 

Voor wie:

Voor ouders van kinderen met een visuele beperking

Middagprogramma:

Het was de bedoeling dat de CBB (Christelijke blindenbibliotheek voor blinden en slechtzienden) het digitaal kerkboek in de middag zou presenteren. Helaas lukt het de CBB, bij nader inzien, niet om het digitaal kerkboek voor 23 november klaar te hebben. Daarom heeft deze middag een andere, maar belangrijke invulling. Namens het CBB komen twee personen kort een uitleg geven over het digitaal kerkboek. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag aan welke eisen dit digitaal kerkboek moet voldoen, zodat het voor u en jou toegankelijk is. Kortom uw en jouw aanwezigheid en reactie doen er toe.