AGENDA
Volwassenen met een visuele beperking
  • Datum:
  • Tijd: uur
  • Locatie:

Thema: Ken je grenzen en luister naar je gevoel

Voor mensen met een visuele beperking geldt de noodzaak om, in meer of mindere mate, de visuele beperking te compenseren door gebruik te maken van andere zintuigen of persoonlijke kwaliteiten zoals doorzettingsvermogen, gedrevenheid, gebruik van logica, geheugen, (emotionele) intelligentie of motivatie. Een zeer wezenlijke compensatiemogelijkheid ligt in het optimaal leren luisteren naar en gebruik maken van je eigen gevoelens. Hierdoor zal je beter in staat zijn je eigen grenzen te kennen en (h)erkennen en deze aan te geven, je intuïtie te gebruiken, je in te leven in de ander en je zelfvertrouwen te vergroten.
Haptonomie biedt mooie handvatten voor het vinden van een goede balans tussen in- en ontspanning en bij het beter handelen naar je eigen grenzen. Een visuele beperking heeft ook grote impact op partners en directe naasten van mensen met een visuele beperking. Voor hen kan het ook zeer wezenlijk zijn om goed naar de signalen van hun eigen lichaam te blijven luisteren, zodat ook zij niet over hun eigen grenzen gaan in het omgaan met de visuele beperking van hun partner. Ook kan het voor hen fijn zijn te weten hoe je de grenzen van de ander goed kunt aanvoelen. Ook voor partners kan haptonomie van meerwaarde zijn.

Spreker:

Margot Kortman, haptotherapeut

Voor wie:

Deze bijeenkomst is voor mensen met een visuele beperking (en hun echtgenoot/echtgenote) vanaf 18 jaar.

Middagprogramma

Het was de bedoeling dat de CBB (Christelijke blindenbibliotheek voor blinden en slechtzienden) het digitaal kerkboek in de middag zou presenteren. Helaas lukt het de CBB, bij nader inzien, niet om het digitaal kerkboek voor 23 november klaar te hebben. Daarom heeft deze middag een andere, maar belangrijke invulling. Namens het CBB komen twee personen kort een uitleg geven over het digitaal kerkboek. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag aan welke eisen dit digitaal kerkboek moet voldoen, zodat het voor u en jou toegankelijk is. Kortom uw en jouw aanwezigheid en reactie doen er toe.