Blogs
12 november 2019 - Corine Rademaker

Cliëntondersteuning

Corine Rademaker

In de wereld van de hulpverlening gebruiken we veel woorden die niet altijd direct aangeven wat ermee bedoeld wordt. Eén van die is cliëntondersteuning.

Pakten we vroeger de ‘Dikke van Dale’ van de plank om achter de betekenis van een woord te zoeken, zo zoeken we tegenwoordig op internet. Hier lezen we als betekenissen:
Client: “een formele benaming voor een klant, een persoon aan wie een product of dienst wordt geleverd.”
Ondersteuning: “helpen en bijstaan”

De Rijksoverheid - een instituut waar onlangs weer van bleek dat er veelvuldig ingewikkeld taalgebruik gebruikt wordt - - geeft de volgende korte maar ook duidelijke omschrijving: “Een cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u maken?”

De cliëntondersteuner is onafhankelijk van de gemeente of het zorgkantoor en werkt in uw belang. Daarbij is het ook nog eens kosteloos. Alle reden om eens na te denken waarom het voor u zinvol kan zijn er een beroep op te doen.

Familie Post heeft al diverse gesprekken gevoerd met de gemeente over de zorg voor hun dochtertje Heleen. Het loopt niet zo als zij graag zouden willen en inmiddels zitten ze aardig met hun handen in het haar. Naar aanleiding van de website nemen ze contact op met Helpende Handen. Hun vraag is wat Helpende Handen hierin voor hen kan betekenen.
Kort daarna zit de consulent als cliëntondersteuner bij hen thuis om het hele verhaal te horen. Niet belemmerd door een gemeente of zorgkantoor aan wie verantwoording moet worden afgelegd, denkt de consulent mee in wat er wenselijke en nodig is. Er wordt afgesproken dat de consulent bij het eerstvolgende gesprek met de gemeente aanwezig zal zijn.
Op de dag van het gesprek zitten we met z’n allen aan de keukentafel bij familie Post. Er volgt een goed gesprek en er worden duidelijke afspraken gemaakt. Op verzoek van ouders bewaakt de consulent als contactpersoon de afspraken met de gemeente.
Na afloop praten ouders en consulent nog even na. Opgelucht geven de ouders aan dat het gesprek nu heel anders was dan voorgaande gesprekken en dat ze het idee hebben dat de aanwezigheid van de consulent hieraan bijdroeg.

Op weg naar huis denk ik nog na over het gesprek. Mijn rol als clientondersteuner was er vooral een van steunend aanwezig zijn en aanvullend waar nodig. De ouders voelden zich geholpen en bijgestaan. Terug naar de omschrijving van clientondersteuning zijn zij tevreden met het geleverde product. Blij van betekenis te hebben kunnen zijn als cliëntondersteuner rijd ik verder. Op naar de volgende klus.

OUDERE BLOGS