Blogs
17 maart 2022 - Fijke Mulder

Het 'oude' normaal

Het is deze week twee jaar geleden dat de overheid ingrijpende maatregelen nam om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

Ik denk dat we allemaal blij zijn dat de meeste maatregelen inmiddels weer zijn afgeschaft. Al kan ik me voorstellen dat er ook best wel wat dingen onwennig zijn. Ook als Helpende Handen zijn we blij dat we weer met onze ‘normale’ bezetting op kantoor kunnen komen. 

We zijn blij dat de (lotgenoten)bijeenkomsten, clubactiviteiten, catechisaties en (aangepaste) kerkdiensten weer onder ‘normale’ omstandigheden kunnen worden georganiseerd. Kijkend naar de actualiteit van iedere dag is het coronavirus, en alles wat daarbij hoort, naar de achtergrond geraakt. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in Oekraïne. Misschien zet deze oorlog alles wel in een ander perspectief. Dit neemt niet weg dat we in de achterliggende twee jaar -  in het elkaar op allerlei manieren niet kunnen ontmoeten - veel hebben gemist. We zien er naar uit om u weer op allerlei manieren te ontmoeten!

Gaan we dan met het opheffen van de maatregelen weer verder waar we in februari 2020 gebleven waren? Gaan we dus weer over tot het ‘oude’ normaal? Moeten we niet eerlijk zeggen dat wij als mensen toch wel heel veel zelf meenden te kunnen bepalen en regelen? Heeft corona ons als mensheid niet bepaald bij onze afhankelijkheid van de HEERE? Hoe staat het met onze dankbaarheid tegenover de HEERE? Hij is het toch die ons dit alles weer gegeven heeft?

Mag ik u oproepen om voor uzelf nog eens na te gaan of de coronapandemie van de achterliggende twee jaar u dichter bij de HEERE heeft gebracht? Moet u daar nee op zeggen? Heeft de HEERE dan vergeefs geroepen? “Haast en spoed u om uws levens wil!”

OUDERE BLOGS