De striktheid van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, schommelen heen en weer al naar gelang het coronavirus meer of minder opleeft. Het coronavirus is nog niet verdwenen. We bieden op deze pagina informatie die te maken heeft met (de gevolgen van) het coronavirus.

Door het coronavirus is de samenleving veranderd. Afstand lijkt het nieuwe normaal te worden. Juist in deze tijd kunnen mantelzorgers behoefte hebben aan praktische tips en adviezen voor hun thuissituatie. Daarom voerden Siegbert Beukens en Bart-Jan Noorlander in april en mei een aantal gesprekken met deskundigen over mantelzorger-zijn in coronatijd.

Bijeenkomsten

Vanaf 1 september kunnen er onder voorwaarden weer activiteiten georganiseerd worden. Helpende Handen heeft voor kerkenraden, catecheten en clubleiding notities geschreven voor het organiseren van aangepaste kerkdiensten, catechisatie en clubbijeenkomsten. 

Voor de bijeenkomsten voor lotgenotencontact heeft Helpende Handen een aantal 'richtlijnen' opgesteld.

Bijbelverhalen

Omdat er tot in het voorjaar geen aangepaste kerkdiensten, clubbijeenkomsten en catechisaties gehouden worden, vertelde Loes Coppoolse Bijbelverhalen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers worden geadviseerd de richtlijnen van het RIVM op te volgen:
- houd 1,5 meter afstand van niet-gezinsleden
- in geval van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts contact met zorgvragers niet door te laten gaan
- neem voorafgaand aan bezoek bij zorgvragers contact op om na te gaan of er in de huissituatie iemand is met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en in dat geval het contact niet door te laten gaan
- volg de hygiënevoorschriften op

Meer informatie

Handreikingen