De achterliggende periode heeft de regering een aantal maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We houden je graag op de hoogte welke gevolgen deze maatregelen hebben.

Bereikbaarheid Helpende Handen

Medewerkers van Helpende Handen werken zoveel mogelijk thuis.
Helpende Handen is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar via 0348 48 99 70. Uiteraard kunnen vragen ook per e-mail of ons contactformulier gesteld worden.

Er worden de komende periode geen huisbezoeken afgelegd. Het contact gaat via telefoon en/of e-mail.

Bijeenkomsten

Alle door Helpende Handen en voor de onze doelgroepen georganiseerde activiteiten (zoals clubbijeenkomsten, aangepaste catechisaties en kerkdiensten en bijeenkomsten voor lotgenotencontact) die gepland staan tot en met 1 september 2020 gaan niet door. 

Mantelzorger in coronatijd

Door het coronavirus is de samenleving veranderd. Afstand houden is het nieuwe normaal. Dit heeft gevolgen voor bijeenkomsten van Helpende Handen. Alle bijeenkomsten voor mantelzorgers tot 1 september 2020 zijn geannuleerd. Tegelijk hebben mantelzorgers wellicht juist nu behoefte aan praktische tips en adviezen voor hun thuissituatie.
Siegbert Beukens en Bart-Jan Noorlander hebben een aantal gesprekken met deskundigen gevoerd over mantelzorger-zijn in deze tijd. Met de bedoeling om ook in deze tijd tips en adviezen te delen.

Bijbelverhalen

Omdat er geen aangepaste kerkdiensten, clubbijeenkomsten en catechisaties gehouden worden, plaatst Helpende Handen de komende periode wekelijks een Bijbel verhaal dat voor mensen met een beperking verteld wordt.
De Bijbelverhalen worden verteld door Loes Coppoolse.

Vrijwilligers

Vrijwilligers worden geadviseerd de richtlijnen van het RIVM op te volgen:
- houd 1,5 meter afstand van niet-gezinsleden
- in geval van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts contact met zorgvragers niet door te laten gaan
- neem voorafgaand aan bezoek bij zorgvragers contact op om na te gaan of er in de huissituatie iemand is met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en in dat geval het contact niet door te laten gaan
- volg de hygiënevoorschriften op

Onderzoek

Om te inventariseren waar mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden op dit moment 'tegenaan lopen' bij het aanpassen van de samenleving is door diverse belangenverenigingen een vragenlijst opgesteld. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in gesprekken met het ministerie van VWS.

Meer informatie