Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel gaven en talenten gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te stimuleren deze gaven en talenten te gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid, frustratie of boosheid. Ze kunnen ook moeite hebben met motivatie of taakaanpak. Ook in het schoolleven kan dat een rol spelen. De afstemming met school over het onderwijsprogramma is ook een belangrijk aspect.
Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen zo verschillend zijn. In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren, en de volwassenen om hen heen zoeken naar de juiste afstemming met en begrip voor elkaar.

Bijeenkomsten

Herkent u in deze beschrijving uw gezinssituatie? U bent van harte welkom op één van onderstaande bijeenkomsten met het thema Samen staan we sterk; de opvoeding van onze hoogbegaafde kinderen. Naast achtergrondinformatie en handvatten door de spreker, is er veel gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Deze avonden zijn bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Voor meer informatie en aanmelden (klik op plaats van voorkeur)
woensdag 1 april 2020 - Hardinxveld-Giessendam

woensdag 15 april 2020 - 's-Gravenpolder

woensdag 22 april 2020 - Moerkapelle

donderdag 23 april 2020 - Apeldoorn

Uitnodiging

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening