Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel gaven en talenten gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te stimuleren deze gaven en talenten te gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid, frustratie of boosheid. Ze kunnen ook moeite hebben met motivatie of taakaanpak. Ook in het schoolleven kan dat een rol spelen. De afstemming met school over het onderwijsprogramma is ook een belangrijk aspect.
Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen zo verschillend zijn. In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren, en de volwassenen om hen heen zoeken naar de juiste afstemming met en begrip voor elkaar.

Bijeenkomsten

Herkent u in deze beschrijving uw gezinssituatie? U bent van harte welkom op één van onderstaande bijeenkomsten met het thema Samen staan we sterk; de opvoeding van onze hoogbegaafde kinderen. Naast achtergrondinformatie en handvatten door de spreker, is er veel gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

In verband met het coronavirus zijn de avonden die in april gepland stonden, geannuleerd.
Er wordt gezocht naar een andere datum waarop deze bijeenkomst gehouden kan worden. Mensen die zich voor deze bijeenkomst hebben aangemeld én mensen die bij Helpende Handen bekend zijn voor deze doelgroep ontvangen hierover bericht als er meer bekend is.

Uitnodiging

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening