AGENDA
Hoogbegaafdheid
  • Datum: 10 december 2020
  • Tijd: 19:45 uur
  • Locatie: Kapelle
    Petrakerk
    Goessestraatweg 18

Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel gaven en talenten gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te stimuleren deze gaven en talenten te gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid of boosheid. Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren, en de volwassenen om hen heen zoeken naar de juiste afstemming met en begrip voor elkaar.

Thema

Samen staan we sterk - de opvoeding van onze hoogbegaafde kinderen

Spreker

C.J. van der Beek, werkzaam bij Driestar Educatief

Doelgroep

Deze avond is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Voor deze bijeenkomst geldt dat deze gratis toegankelijk is voor leden van Helpende Handen en Op weg met de ander. Leden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.
Mensen die geen lid zijn van genoemde Verenigingen zijn, ontvangen een factuur of kunnen zich aanmelden als lid van Helpende Handen.

Het maximum aantal bezoekers voor deze bijeenkomst is bereikt. Het is mogelijk aan te melden voor de reservelijst.


Aanmeldingsformulier