Nieuws
23 juli 2020

Dagbesteding niet passend voor elke cliënt

De huidige dagbesteding in de gehandicaptenzorg, waarbij mensen in het algemeen activiteiten buiten de deur hebben, is niet voor alle cliënten passend. Er moet ruimte komen om de dagbesteding ook op een andere wijze in te richten. De coronacrisis heeft aangetoond dat dagbesteding of werk op de woonlocatie voor een aantal cliënten beter is voor de gemoedstoestand van cliënten in de gehandicaptenzorg dan dagbesteding of werken buitenshuis. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG.

De mensen hebben door de veranderingen als gevolg van coronavirus meer rust gekregen, zijn minder prikkelbaar gebleken en hebben een leven gekregen dat er overzichtelijker uitziet. Dagbesteding thuis betekent ook dat cliënten een dagritme kunnen aannemen dat beter past bij het gewenste levensritme. Het aanbieden van dagbesteding op de woonlocatie betekent bijvoorbeeld dat mensen niet langer verplicht zijn om in de vroege ochtend klaar te staan voor vervoer naar de dagbestedings- of werklocatie. Dat geeft hen rust.
Daarnaast is er een grote groep cliënten waarvoor de reguliere dagbesteding op kleinschalige locaties en in de samenleving geschikt is. De mogelijkheid tot het meer individueel inrichten van dagbesteding zodat het beter aansluit bij de wens van de individuele cliënt is belangrijk. De zorg draait in de huidige coronacrisis duidelijk nog meer dan vroeger om de cliënt, de zorgprofessional én de afstemming tussen beiden.

Positieve effecten coronavirus verankeren

Uit onderzoek van KPMG onder aantal organisaties in de gehandicaptenzorg blijkt dat zij het essentieel vinden dat de positieve effecten van de gedwongen verplaatsing van de dagbesteding naar de woonlocatie geborgd worden.
De gehandicaptenzorg heeft sinds het afkondigen van de maatregelen van het kabinet de positieve aspecten van het thuiswerken ondervonden. Op de woonlocaties is gezocht naar creatieve en individuele oplossingen voor de cliënten. De angst voor overdracht tussen de cliënten, de mogelijke uitval van personeel door ziekte, het moeten stoppen van de dagbesteding op externe locaties en het niet meer mogen ontvangen van bezoek hebben een grote impact gehad op zowel cliënten, medewerkers als bestuurders.

Ruim 60% van de mantelzorgers helpt iemand die zelfstandig woont. Voor een deel van deze groep nam de zorg waarschijnlijk toe, bijvoorbeeld omdat er minder formele zorg beschikbaar was of omdat de hulpbehoevende de formele zorg afhield uit angst voor besmetting. Ook omdat verhuizingen naar zorginstellingen werden uitgesteld in verband met besmettingsangst of vanwege afkeer van de strenge bezoekersregelingen zijn mantelzorgers waarschijnlijk intensiever gaan helpen. Er is ook een groep die minder is gaan helpen, omdat hen werd geadviseerd terughoudend te zijn in het contact met de kwetsbare mensen.

Een op de vijf mantelzorgers helpt een huisgenoot, vaak een partner of een volwassen kind. Ongeveer een kwart van hen voelde zich voor de coronacrisis al ernstig belast. Het is aannemelijk dat – door het wegvallen van de reguliere zorg, dagopvang en dagbesteding – een groter beroep is gedaan op deze groep helpers. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger. Een mantelzorger die zich ernstig belast voelt, loopt een verhoogd risico op het verliezen van zijn of haar geduld.

Een andere groep mantelzorgers - ook ongeveer één op de vijf –zorgt voor een naaste die in een zorginstelling woont, bijvoorbeeld door het doen van boodschappen of het bieden van gezelschap. Door de strenge coronamaatregelen was het niet mogelijk deze naasten te bezoeken en dat had impact en leidde tot zorgen bij mantelzorgers over de bewoner van de zorginstelling.

Hoogste kwaliteit van zorg voor de cliënt

Door het wegvallen van dagbesteding op een externe locatie en het verbod op bezoek, zijn zorgprofessionals de afgelopen maanden gedwongen gaan kijken naar nog meer individuele oplossingen voor hun cliënten.
In overleg met de cliënt en zijn familie zijn initiatieven ontstaan voor dagbesteding op de woonlocatie en contact met familie via beeldbellen of foto’s en filmpjes. Op veel cliënten hadden deze maatregelen een beter effect dan de ‘normale’ dagactiviteiten. Door het wegvallen van bepaalde prikkels ontstond duidelijk rust bij de mensen. Cliënten konden in veel gevallen hun eigen dagritme aanhouden. Bij het opnieuw opstarten van de dagbesteding willen de organisaties in de gehandicaptenzorg nog meer dan voorheen bekijken hoe zij de hoogste kwaliteit van zorg kunnen bieden en wat de beste ondersteuning is voor de individuele cliënt.

Helpende Handen

Helpende Handen een gespreksserie gemaakt waarin tips gegeven worden. In deze serie wordt ook ingegaan op dagbesteding voor jongeren met autisme, jongeren met een verstandelijke beperking en mensen met dementie.

Helpende Handen heeft verschillende suggesties voor activiteiten nu de dagbesteding wellicht nog gedeeltelijk gesloten is.

Heb je vragen over je persoonlijke situatie als mantelzorger van een familielid met een beperking? Neem dan contact op met Helpende Handen.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN

  • 05 augustus 2020

    Werknemer met lichamelijke beperking ervaart knelpunten

    Verder lezen
  • 04 augustus 2020

    Mensen met verstandelijke beperking krijgen minder oncologische zorg

    Verder lezen