Leo Huisman is als consulent werkzaam bij Helpende Handen.

Op dinsdag en vrijdag is Leo als pastoraal medewerker werkzaam in diaconaal gastenhuis de Oase.

- adviseren afdelingsbesturen 
- decentrale belangenbehartiging
- organiseren bijeenkomst lotgenotencontact

Contactgroepen
- Downsyndroom
- Spina bifida
- Syndroom van Turner
- visuele beperking

Neem contact op met Leo