Leo Huisman is als consulent werkzaam bij Helpende Handen.

Op dinsdag en vrijdag is Leo als pastoraal medewerker werkzaam in diaconaal gastenhuis de Oase.

- adviseren afdelingsbesturen 
- decentrale belangenbehartiging
- organiseren bijeenkomsten lotgenotencontact

Contactgroepen
- autisme en verstandelijke beperking
- dementie
- Downsyndroom
- Gilles de la Tourette
- Spina bifida
- visuele beperking
- ziekte van Parkinson

Neem contact op met Leo