Jubileum

Vijftig jaar geleden. In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten aan de Boezemsingel in Rotterdam wordt een belangrijke vergadering gehouden. Het is de
oprichtingsvergadering van de Vereniging Gehandicaptenzorg (later: Helpende Handen). Een uit de nood geboren vereniging, want ouders maken zich zorgen over het geestelijke klimaat in de bestaande tehuizen en het ontbreken van deskundige informatie. Daarnaast is er een groeiend verlangen naar het stichten van eigen woonvoorzieningen.

Dit jaar mogen wij herdenken dat onze vereniging al vijftig jaar een helpende hand mag reiken aan mensen met een beperking en hun familieleden. Een vereniging die is gebaseerd op een overtuiging geworteld op de Bijbel en verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid. Inmiddels mag Helpende Handen een vereniging zijn die een gewaardeerde plaats heeft in vele gezinnen en in de brede kerkelijke achterban. Het past ons dan ook om boven alles de Heere te danken voor alles wat Hij ons heeft gegeven.