Autisme thuis

Autisme thuis

Over het onderwerp godsdienstige opvoeding van kinderen en jongeren met autisme leven veel vragen. Dat werd duidelijk naar aanleiding van eerder georganiseerde bijeenkomsten. Daarom heeft Platform ‘Autisme in de kerk’ besloten een brochure uit te geven waarin handvatten en tips gegeven worden over godsdienstige opvoeding aan kinderen en jongeren met autisme. 

In de brochure zijn interviews met ouders van kinderen en jongeren met autisme opgenomen over de ervaringen die zij hebben met de godsdienstige opvoeding.

€5,00