Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

De opvoeding van kinderen met ADHD kan veel tijd en aandacht vragen. Ze slokken soms alle energie op. Broertjes en zusjes hebben er wel eens genoeg van. Leerkrachten hebben niet alleen deze kinderen, maar nog meer leerlingen in de klas. Ambtsdragers horen soms de verhalen, maar weten niet hoe te reageren.

Doelgroep

De contactgroep Gedragsproblemen organiseert bijeenkomsten voor ouders en beroepsopvoeders van kinderen met ADHD. De kinderen hebben een normale of bovengemiddelde intelligentie.

Gespreksgroepen

In de gespreksgroepen krijgen volwassenen met autisme en/of ADHD de mogelijkheid om in 'kleine' kring hun ervaringen te delen met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Onder verantwoordelijkheid van Helpende Handen zijn kleinschalige gespreksgroepen gestart of zijn daar mogelijkheden voor. Deze groepen worden geleid door een vrijwillige gespreksleider van Helpende Handen.

BIJEENKOMSTEN Doelgroepen UIT HET VERLEDEN

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening