Het Syndroom van Turner is een aangeboren, niet-erfelijke chromosomale aandoening die alleen bij meisjes voorkomt (1 op de 2500), waarbij één van de twee X-chromosomen geheel of gedeeltelijk ontbreekt.

De afwijking in de chromosomen leidt tot een groeistoornis en een stoornis in de geslachtsontwikkeling. Hiervoor is groeihormoon en vrouwelijk hormoon gebruik nodig. De (uiterlijke) kenmerken verschillen per persoon.

Jacoline Hendrikse
Consulent Foto van Consulent

De contactgroep Syndroom van Turner is bedoeld voor (jonge) vrouwen met het Syndroom van Turner en hun ouders of verwanten.

Bijeenkomsten

Voor leden van de contactgroep Syndroom van Turner wordt ieder jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt op een zaterdagochtend gehouden. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan het Syndroom van Turner verwant onderwerp te spreken.
Voor 'young-ladies' wordt een ReTurnday georganiseerd.

BIJEENKOMSTEN Syndroom van Turner

UIT HET VERLEDEN

Archief

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening