Het Syndroom van Turner is een chromosomale afwijking bij vrouwen. Het Syndroom van Turner komt voor bij ongeveer 1 op de 2500 vrouwen.

Leo
Consulent Foto van Consulent

De contactgroep Syndroom van Turner is bedoeld voor (jonge) vrouwen met het Syndroom van Turner en hun ouders of verwanten.

Bijeenkomsten

Voor leden van de contactgroep Syndroom van Turner wordt ieder jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt op een zaterdagochtend gehouden. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan het Syndroom van Turner verwant onderwerp te spreken.
Voor 'young-ladies' wordt een ReTurnday georganiseerd.

BIJEENKOMSTEN Syndroom van Turner

UIT HET VERLEDEN

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening