Afdelingen

Helpende Handen heeft 13 afdelingen. Het werkgebied van de afdelingen is vastgesteld op basis van een aantal kerkelijke gemeenten.

Mensen met een beperking

Binnen de afdelingen krijgen mensen met een beperking de mogelijkheid om goede invulling aan hun vrije tijd te geven. Mogelijkheden daarvoor zijn de clubbijeenkomsten, het jaarlijkse uitje en de kerstbijeenkomst.

Ouders

Vanuit de relatie met ouders en verwanten worden ouderontmoetingen georganiseerd. Regionaal lotgenotencontact rond specifieke beperkingen wordt bevorderd door samenwerking met de landelijke contactgroepen.

Belangenbehartiging

Van het afdelingsbestuur worden op regionaal en lokaal niveau de belangen van mensen met een beperking behartigd. Zo wordt actief bijgedragen aan beleidsvorming en toezicht op de uitvoering van provinciale en gemeentelijke overheden als ook van andere maatschappelijke verbanden voor zorg, ondersteuning en onderwijs voor mensen met beperkingen.

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur heeft een samenbindende functie binnen de afdelingsgrenzen. Het heeft de taak om contactambtsdragers, contactpersonen en leden van de commissie Praktische Thuishulp met elkaar in contact te brengen.

Contactgegevens Afdelingsbestuur en Praktische Thuishulp

Contactgegevens Amsterdam

Afdelingsbestuur
mevr. C.H. de Jongh (secretaris)
T 0252 78 51 10
E e-mail

IBAN: NL68RABO0147777070 t.n.v. Helpende Handen afdeling Amsterdam.

Praktische Thuishulp
mevr. H. Schipaanboord-Bos
T 071 576 56 14
E e-mail

Contactgegevens Capelle aan den IJssel

Afdelingsbestuur
mevr. M.N. de Blois (secretaris)
T 0180 55 14 85
E e-mail

IBAN: NL62INGB0001992157 t.n.v. Helpende Handen afdeling Capelle aan den IJssel.

Praktische Thuishulp
Gemeente Capelle aan den IJssel-Middelwatering:
mevr. M. Slingerland
T 0180 31 34 33
E e-mail

Gemeente Capelle aan den IJssel-West en Rotterdam-Centrum:
mevr. M. Slingerland
T 0180 31 34 33
E e-mail

Gemeente Krimpen aan den IJssel:
mevr. M. de Frel
T 0180 51 03 01
E e-mail

Gemeente Rotterdam-Alexander:
R.H. van den Hil
T 010 456 92 04
E e-mail

Contactgevens De Bevelanden

Afdelingsbestuur
mevr. J.J. Moerdijk-van Gilst (secretaris)
T 0113 21 25 96
E e-mail

IBAN: NL36INGB0008374740 t.n.v. Helpende Handen afdeling De Bevelanden.

Praktische Thuishulp
mevr. K. Schrijver-Meeuwsen
T 0113 26 81 64
E e-mail

Contactgevens Den Haag

Afdelingsbestuur
C. van Mourik (contactpersoon)
T 06 533 64 885
E e-mail

IBAN: NL38INGB0008547558 t.n.v. Helpende Handen afdeling Den Haag.

Praktische Thuishulp
In de afdeling Den Haag is momenteel geen meldadres actief. U kunt contact opnemen met het landelijk bureau van Helpende Handen 0348 48 99 70 of e-mail.

Contactgegevens Flakkee / Schouwen & Tholen

Afdelingsbestuur
mevr. C. Kooij-Grootenboer (secretaris)
T 0187 60 09 43
E e-mail

IBAN: NL54RABO0314112146 t.n.v. Helpende Handen afdeling Flakkee / Schouwen & Tholen.

Praktische Thuishulp
Flakkee
mevr. E. Nagtegaal-Blonk
T 0187 60 58 19
E e-mail

Schouwen & Tholen
mevr. A. Heijboer-Schot
T 0166 60 51 74
E e-mail

Contactgegevens Midden-Nederland

Afdelingsbestuur
mevr. M. van Dalfsen (secretaris)
T 06 172 99 741
E e-mail

IBAN: NL78RABO0372420257 t.n.v. Helpende Handen afdeling Midden-Nederland.

Praktische Thuishulp
In de afdeling Midden-Nederland is momenteel geen meldadres actief. U kunt contact opnemen met het landelijk bureau van Helpende Handen 0348 48 99 70 of e-mail

Contactgegevens Noord-Nederland

Afdelingsbestuur
mevr. G. Nijmeijer-de Borst (secretaris)
T 0527 24 09 87
E e-mail

IBAN: NL58RABO0150847785 t.n.v. Helpende Handen afdeling Noord-Nederland.

Praktische Thuishulp
mevr. F. Regterschot-van de Ende
T 038 332 91 54 
E e-mail

Contactgegevens Rotterdam

Afdelingsbestuur
mevr. A. Geluk-Brouwer (secretaris)
T 0180 62 08 48
E e-mail

IBAN: NL62INGB0006261224 t.n.v. Helpende Handen afdeling Rotterdam.

Praktische Thuishulp
mevr. J. Schot-van Binsbergen
T 078 682 17 56
E e-mail

Contactgegevens Twente

Afdelingsbestuur
mevr. M. Nijland (secretaris)
T 0548 51 51 06
E e-mail

Praktische Thuishulp
mevr. E.J.W. van der Schee-van Putten
T 0548 54 32 73
E e-mail

Contactgegevens Veluwe

Afdelingsbestuur
mevr. M.J. Folmer (secretaris)
T 0577 49 22 41
E e-mail

IBAN: NL55INGB0673108317 t.n.v. Helpende Handen afdeling Veluwe.

Praktische Thuishulp 
Coördinatoren:
mevr. C.A. de Jong
T 055 522 46 35
E e-mail

mevr. L. Polinder-Groothuis
T 0341 25 14 63
E e-mail

Contactgegevens Walcheren & Zeeuws-Vlaanderen

Afdelingsbestuur
G.S. Verhulst (secretaris)
T 0118 75 02 54
E e-mail

IBAN: NL17INGB0004089428 t.n.v. Helpende Handen afdeling Walcheren & Zeeuws-Vlaanderen.

Praktische Thuishulp
mevr. C.M. Peene-Monster
T 0118 63 55 93
E e-mail

Contactgegevens Werkendam

Afdelingsbestuur
mevr. A. Vis-Romeijn (secretaris)
T 0184 42 02 14
E e-mail

IBAN: NL02RABO0359380557 t.n.v. Helpende Handen afdeling Werkendam.

Praktische Thuishulp
boven de rivier:
mevr. W. Verkuijl-Bel
T 0184 612457
E e-mail

onder de rivier:
mevr. H. Verboom-Klop
T 0418 67 20 82
E e-mail

Contactgegevens Woerden

Afdelingsbestuur
mevr. H. Noort (secretaris)
T 06 12 11 61 15
E e-mail

IBAN: NL08RABO0134647939 t.n.v. Helpende Handen afdeling Woerden.

Praktische Thuishulp
In de afdeling Woerden is momenteel geen meldadres actief. U kunt contact opnemen met het landelijk bureau van Helpende Handen 0348 48 99 70 of e-mail.