Persoonlijke dienstverlening

Frits is een 15-jarige jongen die door zijn lichamelijke beperking en gedragsproblemen in veel dagelijkse situaties geholpen moet worden. Zijn ouders ervaren dat de zorg thuis te zwaar wordt en willen ondersteuning krijgen en lopen vast in hun situatie. Ze lopen vast in hun zoektocht en nemen daarom contact op met Helpende Handen.

Helpende Handen ondersteunt mensen zoals de ouders van Frits. "Persoonlijk…” het woord zegt het al: het gaat om jouw situatie en vragen. Maar omdat je als mens deel uitmaakt van een groter geheel, gaat het bij Persoonlijke Dienstverlening ook om je netwerk'. Het netwerk zijn mensen met wie je contact hebt.

Loop je met vragen? Weet je niet waar je hulp kunt krijgen voor jouw persoonlijke situatie? Dreig je te verdwalen in het woud van regels en voorschriften? Zou je graag een steuntje in de rug krijgen bij het voeren van een gesprek met je hulpverlener, met de gemeenteambtenaar, je dominee of ouderling?

In de persoonlijke situatie van mensen met een beperking en ook van hun gezinsleden willen de consulenten Persoonlijke Dienstverlening van Helpende Handen graag naast je staan.
Kortdurend of langdurig, informatief of adviserend. Per mail, telefoon of in een persoonlijk contact… altijd in jouw belang en voor jouw bestwil!

Wat kan Helpende Handen voor je betekenen?

• consulenten geven informatie en advies
• consulenten ondersteunen bij indicatieaanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Zorgverzekeringswet (Zvw) en bewaken het indicatieproces. Nadat een
indicatie ontvangen is, kunnen consulenten adviseren over de inzet van de juiste zorg of ondersteuning
• consulenten bieden cliëntondersteuning in de voorbereiding op en tijdens contact met de burgerlijke gemeente
• consulenten geven advies en ondersteuning bij projecten voor nieuwe wooninitiatieven

Een uitgebreid overzicht van onderwerpen waar consulenten Persoonlijke Dienstverlening over informeren, staat op het Reformatorisch Zorgloket.

Contact

Heb je een vraag voor onze consulenten persoonlijke dienstverlening? Neem dan contact met hen op.

Onze consulenten streven ernaar binnen week op je vragen te reageren.

Stel je vraag aan onze consulenten persoonlijke dienstverlening


Contact