Bij Spina bifida (open rug) sluiten de ruggenwervels niet goed rondom het ruggenmerg. De meest voorkomende gevolgen van Spina bifida zijn een waterhoofd, klompvoeten en een verkromde wervelkolom. Het komt voor bij 4,5 op de 10.000 geboorten.

Leo Kok
Consulent Foto van Consulent

De contactgroep Spina bifida is bedoeld voor ouders van kinderen met spina bifida. Ook jongeren en volwassenen met spina bifida, die ervaringen willen uitwisselen over leven met spina bifida, zijn van harte welkom.

Bijeenkomsten

Voor leden van de contactgroep Spina bifida wordt ieder najaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt op een avond gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan spina bifida verwant onderwerp te spreken. Zo mogelijk wordt er voor jongeren met Spina Bifida een eigen programma geboden.

BIJEENKOMSTEN Doelgroepen UIT HET VERLEDEN

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening