Lotgenotencontact

Het gezin van Ard en Ineke kun je gerust levendig noemen! Twee van de drie kinderen hebben . . . ja, wat precies? Is het autisme? Of ADHD? Heeft het wel een naam? Soms denkt Ineke: ‘Zouden ze het van hun vader hebben?’

Ard, Ineke, hun kinderen: ze zijn niet de enigen. Al kennen ze in hun omgeving of in hun kerkelijke gemeente geen mensen die hetzelfde meemaken - die zijn er wel! Via Helpende Handen kunnen ze met elkaar in contact komen.

Lotgenotencontact

Helpende Handen biedt verschillende mogelijkheden voor lotgenotencontact. Daar ontmoet je mensen die hetzelfde (hebben) ervaren als jij. Ze praten daar graag met jou en anderen over. En met jouw verhaal ben je weer voor hén van betekenis.

Contactgroepen

De landelijke contactgroepen organiseren themabijeenkomsten. Dan gaat het over iets wat te maken heeft met jouw situatie: met je beperking, die van je man, vrouw of kind. Een deskundige vertelt iets uit eigen ervaring of vanwege professionele betrokkenheid. Maar minstens zo belangrijk is de ontmoeting en het onderlinge gesprek.

Sommige bijeenkomsten zijn voor het hele gezin. Dan is er voor de kinderen een afzonderlijk programma of een crèche georganiseerd. Ook zijn er activiteiten voor bepaalde doelgroepen: mensen van een bepaalde leeftijdscategorie of met een specifieke beperking.
Deze bijeenkomsten zijn niet alleen informatief, het mag ook best gezellig en ontspannend zijn. Een ochtendbijeenkomst wordt steevast afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Niet zelden verzuchten de bezoekers na afloop: “de tijd ging veel te vlug voorbij…”.

In kleine kring

Niet alles bespreek je direct met een ander. Dat vraagt vertrouwen en veiligheid. Daarom organiseert Helpende Handen onderling contact in gespreksgroepen. Onder deskundige gespreksleiding kun je heel persoonlijke vragen met elkaar bespreken. Soms ontmoeten mensen elkaar zelfs in de huiskamer. Dan gaat het er informeler aan toe. Maar ook dan kijk je elkaar weleens in het hart. Rond de haard of op de bank kom je nu eenmaal makkelijk tot een gesprek.

In je omgeving

De afdelingen van Helpende Handen zijn ook actief in regionaal lotgenotencontact. Bij het Helpende Handen is daarover meer informatie beschikbaar.

Eén-op-één

Heeft jouw familielid een beperking die maar weinig voorkomt? Dan kan Helpende Handen misschien iets voor je doen. Wellicht kunnen de medewerkers van Helpende Handen je in contact brengen met andere ouders. Vragen kan altijd.

Kosten

Bijeenkomsten van Helpende Handen zijn toegankelijk voor leden van Helpende Handen en in de regel gratis. Voor enkele activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd.