Gedragsproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms hebben kinderen een diagnose in het autistisch spectrum, of is er ADHD geconstateerd. Maar ook minder bekende diagnoses zoals MCDD, ADD, ODD, kunnen zorgen voor probleemgedrag bij kinderen. Ook kan het voorkomen dat er (nog) geen diagnose is gesteld, maar er wel degelijk sprake is van een gedragsprobleem.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

Kinderen met gedragsproblemen kosten veel tijd en aandacht. Ze slokken soms alle energie op. Broertjes en zusjes hebben er wel eens genoeg van. Leerkrachten hebben niet deze kinderen, maar nog meer leerlingen in de klas. Ambtsdragers horen soms de verhalen, maar weten niet hoe te reageren.

Doelgroep

De contactgroep Gedragsproblemen organiseert bijeenkomsten voor ouders en beroepsopvoeders van kinderen met gedragsproblemen. De kinderen hebben een normale of bovengemiddelde intelligentie; hun gedragsproblemen komen onder andere voort uit een stoornis in het autistische spectrum of ontstaan door ADHD.

Bijeenkomsten

De contactgroep Gedragsproblemen organiseert ieder voorjaar drie regionale bijeenkomsten met actuele bij de beperkingen passende thema’s.

Gespreksgroepen

In de gespreksgroepen krijgen volwassenen met autisme en/of ADHD de mogelijkheid om in 'kleine' kring hun ervaringen te delen met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Onder verantwoordelijkheid van Helpende Handen zijn kleinschalige gespreksgroepen gestart of zijn daar mogelijkheden voor. Deze groepen worden geleid door een vrijwillige gespreksleider van Helpende Handen.

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening