Nieuws
11 mei 2017

Agressie en agressief gedrag bij autisme

Tijdens de voorjaarsbijeenkomsten is het onderwerp ‘agressie en agressief gedrag bij autisme’ aan de orde geweest. Drie medewerkers van Deviaa hebben elkaar aangevuld in de inleiding voor de pauze. Er was veel ruimte voor uitleg van autisme en het gedrag dat kan voorkomen.

‘Begrip geeft grip’, was één van de uitgangspunten. Soms kun je, als je als ouders (het autisme van) je kind beter begrijpt, agressieve reacties voorkómen.

Na de pauze zijn er veel vragen besproken en is zoveel mogelijk de praktische toepassing gemaakt naar het leven van elke dag.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN