Autisme is een aangeboren stoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie.

Bart-Jan Noorlander en Inge van Hell
Consulenten

Heb je te maken met een stoornis in het autistisch spectrum? Helpende Handen ondersteunt mensen met autisme op verschillende manieren.

Lotgenotencontact

Er worden bijeenkomsten gehouden waarin mensen, die net zoiets meemaken als u elkaar ontmoeten. Iemand houdt een inleiding over een onderwerp dat te maken heeft met autisme. Dat kan iemand zijn die zelf een stoornis in het autistisch spectrum heeft, maar ook iemand die daar mee te maken heeft, bijvoorbeeld in familie of als beroepskracht.

Gespreksgroepen

Volwassenen met autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie ontmoeten elkaar in gespreksgroepen. Met elkaar worden dan allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met autisme. De gespreksgroepen staan onder leiding van een vrijwillige gespreksleider van Helpende Handen.

Huiskamergroepen

Op sommige plaatsen in Nederland komen mensen in huiskamergroepen bij elkaar. Dat is informeel lotgenotencontact, speciaal voor partners van mensen met autisme. Zij kunnen dan in kleine kring ervaringen met elkaar bespreken.

Oudergespreksgroepen

In verschillende kerkelijke gemeenten zijn oudergespreksgroepen rond autisme of worden deze opgestart. We worden graag op de hoogte gesteld van het bestaan van deze groepen. Is er in uw gemeente een oudergespreksgroep rond autisme of heeft u daar belangstelling voor? Neem dan contact op met Inge van Hell.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar geeft Helpende Handen een Autismenieuwsbrief uit met informatie over autisme.

Literatuurlijst

Voor mensen die meer willen weten of lezen over autisme heeft Helpende Handen een literatuurlijst samengesteld.

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening