Autisme is een aangeboren stoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

De contactgroep Autisme is bedoeld voor ouders en andere verwanten van kinderen en volwassenen met een stoornis uit het autistisch spectrum. Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de contactgroep, is het niet van belang of degene met autisme een verstandelijke beperking heeft of juist hoogbegaafd is. Normaal begaafde mensen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn ook welkom.

Bijeenkomsten

Voor leden van de contactgroep Autisme wordt ieder najaar op zaterdag een ontmoetingsdag georganiseerd. Op deze dag is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan autisme verwant onderwerp te spreken.

BIJEENKOMSTEN Autisme

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening