Autisme is een aangeboren stoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

De contactgroep Autisme is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. 

Bijeenkomsten

Voor leden van de contactgroep Autisme worden ieder najaar drie regionale ouderbijeenkomsten georganiseerd. Op deze bijeenkomsten is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan autisme verwant onderwerp te spreken.

BIJEENKOMSTEN Autisme

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening