In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van niet-aangeboren hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie.

Onder niet-aangeboren hersenletsel wordt verstaan:
• hersenletsel na een CVA, herseninfarct of hersenbloeding
• hersenletsel na een ongeval
• hersenletsel als gevolg van tumoren
• hersenletsel na operaties
• hersenletsel als gevolg van een hersenontsteking
• hersenletsel als gevolg van een virusinfectie
• eventuele andere situaties waarbij hersenletsel is ontstaan

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, hun echtgenoot/echtgenote, ouders, broers, zussen, kinderen of andere betrokkenen.
Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan niet-aangeboren hersenletsel verwant onderwerp te spreken.
Ieder voorjaar wordt een ontmoetingsavond georganiseerd voor mantelzorgers, betrokken bij mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening