Belangenbehartiging

Helpende Handen is actief bezig om de belangen van jou en je familie steeds weer onder de aandacht te brengen van politici en zorgverleners. Helpende Handen onderhoudt contacten met de politiek, zowel landelijk als plaatselijk.

Ieder(in)

Ieder(in)

Om de belangen van mensen met een beperking zo goed mogelijk te behartigen, participeert Helpende Handen in Ieder(in). Dit is een koepelorganisatie die de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte behartigt

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp biedt een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren geholpen worden door advies, begeleiding, zorg en opvang.