De groep mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) is heel divers. Het IQ van deze mensen is lager dan 25. Omdat het IQ niet te testen is, wordt vaak de ontwikkelingsleeftijd als indicatie gebruikt. Bij mensen met ernstig meervoudige beperkingen is die leeftijd lager dan 24 maanden.

Jacoline Hendrikse
Consulent Foto van Consulent

Bijeenkomsten

Voor ouders van een kind met een ernstige meervoudige beperking biedt Helpende Handen graag de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Het gaat dan om het ontmoeten van andere ouders, het delen van ervaringen en het bespreken van zorgen. Kortom: elkaar tot steun zijn.

BIJEENKOMSTEN Doelgroepen UIT HET VERLEDEN

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening