Nieuws
21 maart 2018

Bijeenkomst 20 maart 2018

Marianne Sollie heeft een lezing gehouden met als thema: ‘ouder(s) als regisseur’. Wie is, met eerbied gesproken, Regisseur van ons leven? Vanuit dit perspectief werd de lezing gehouden. Vier thema’s zijn bij dit onderwerp van belang: ‘regisseur van uw EMB-kind’, ‘regisseur van zorg, welzijn, ondersteuning en begeleiding rondom uw kind’, ‘regisseur binnen uw gezin en netwerk’ en ‘regisseur in balans?’.

Bert Regterschot, consulent bij Helpende Handen, heette alle bezoekers hartelijk welkom en opende de bijeenkomst met het lezen van Kolossenzen 1: 9 - 20. Vervolgens ging hij voor in gebed en hield een kort openingswoord; God, de Vader, Schepper van hemel en aarde heeft in Zijn voorzienigheid ons een kind toevertrouwd dat heel veel zorg nodig heeft. En zoals Christus het Hoofd van de Gemeente is kan hij ook Hoofd van ons kind zijn. Hij is namelijk de Eerste in de schepping en zo is Hij dat ook in de herschepping. Dit geeft hoop en verwachting.

Marianne Sollie, consulent persoonlijke dienstverlening bij Helpende Handen, heeft vervolgens het kennismakingsrondje geleid. Ouders lieten een foto van hun kind zien en vertelden iets over hun kind. Hierin kwamen de zorgen, moeite, teleurstellingen maar ook de vreugdevolle momenten naar voren.
In haar lezing gaf Marianne aan dat naast de eigen zorg die wij ons kind geven moeten wij als ouders de zorg rondom ons kind regelen, hierin zijn wij regisseur! U kunt denken aan het maken van een weekindeling met aandacht voor de thuiszorg, de begeleiding aan huis, het bezoek aan het ziekenhuis, het regelen van de taxirit et cetera. Hoe blijven we als ouders in balans? Laten we ons ínspannen om te kunnen óntspannen, dit heeft ook een functie, we blijven in balans en kunnen daardoor de zorg blijven geven. We kunnen dat u niet alleen. Het hóeft ook niet alleen! Samen met anderen! Marianne sloot haar lezing af met drie bemoedigende teksten uit Gods Woord: ‘Hij geeft den moeden kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft' (Jesaja 40: 29), ‘indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden' (Jakobus 1: 5) en ‘doe uw mond dan wijd open en Ik zal hem vervullen' (Psalm 81: 11b).

Na de pauze is er aan de hand van een aantal gespreksvragen onderling gesprek geweest. Hierin kwam duidelijk naar voren dat het belangrijk is om - blijvend - te zoeken naar de balans tussen draagkracht en draaglast. Onderlinge ervaring en tips werden hierbij uitgewisseld. Een van de ouders reageerde: ‘de avonden zijn voor mij waardevol, ik ontmoet andere ouders met dezelfde vragen, er is herkenning en verbondenheid.’

OUDERE NIEUWSARTIKELEN