Helpende Handen voor jou

Femke heeft een meervoudige beperking. Ze is rolstoelafhankelijk. Gelukkig maakt ze deel uit van een hecht gezin. Wat kan Helpende Handen voor Femke en haar ouders betekenen?

Heb je net als Femke een beperking of ben je familielid van iemand met een beperking? Dan kan Helpende Handen op verschillende manieren iets voor je betekenen. 

Persoonlijke Dienstverlening

Helpende Handen ondersteunt mensen met een beperking in hun individuele situatie. We beantwoorden vragen op allerlei terreinen, maar vooral bij het zoeken naar passende zorg en ondersteuning.

Lotgenotencontact

Er zijn mensen die weten wat je meemaakt als je een beperking hebt. Helpende Handen brengt mensen met elkaar in contact. We organiseren ontmoetingen tussen mensen met een beperking, maar ook hun familieleden. Sommige bijeenkomsten zijn landelijk. Maar ook regionaal of plaatselijk zijn er mogelijkheden elkaar te ontmoeten.

Belangenbehartiging

Helpende Handen is actief bezig om de belangen van jou en je familie steeds weer onder de aandacht te brengen van politici en zorgverleners. Er zijn contacten met Tweede Kamerleden, wethouders en gemeenteraadsleden. Overal waar we kunnen, proberen we invloed uit te oefenen. We staan tenslotte naast je.

Praktische Thuishulp

Iemand die een klusje doet, die in vrije tijd met je optrekt, gastopvang biedt (voor je kind met een beperking)… In sommige streken van ons land kun je een beroep doen op Praktische Thuishulp.