Steun Helpende Handen

Er zijn verschillende manieren om het werk van Helpende Handen financieel te steunen. Hierdoor kan Helpende Handen mensen met een beperking bijstaan. Giften van mensen en organisaties hebben er in de achterliggende jaren aan bijgedragen dat Helpende Handen in staat was een helpende hand te bieden aan hen die dat nodig hadden.

  1. is dé reformatorische belangenvereniging voor mensen met een beperking
  2. ondersteunt haar leden bij het innemen van een plaats in kerk en samenleving
  3. ontwikkelt regelmatig nieuwe producten t.b.v. de doelgroep (onder andere catecheselessen voor mensen met een verstandelijke beperking)
  4. behartigt de belangen van haar leden (onder andere: Platform Autisme in de kerk, Samenwerking Christelijke Jeugdhulp, enz.)
  5. informeert en ondersteunt haar leden bij: zorgvragen, indicatieaanvragen, rechtsbescherming, het keukentafelgesprek, enz.
  6. biedt leden de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten bij contactgroepen (onder andere autisme, Downsyndroom, gedragsproblemen, niet-aangeboren hersenletsel, dementie, enz.)
  7. biedt praktische thuishulp in gezinnen waar (tijdelijk) ondersteuning nodig is
  8. verzorgt lezingen om de positie van mensen met een beperking in gezin, kerk en samenleving te versterken

Rekeningnummer

IBAN: NL 17 ING B 0322 403 464 t.n.v. Helpende Handen te Woerden

ANBI

Helpende Handen heeft een anbi-verklaring. Dit houdt in dat Helpende Handen door de Belastingdienst is erkend als Algemeen nutbeogende instelling. Hierdoor is het mogelijk je giften aan Helpende Handen fiscaal af te trekken.

Snel een gift aan Helpende Handen overmaken? Dat kan via iDeal.

Bedrag