Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel gaven en talenten gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te stimuleren deze gaven en talenten te gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.

Bart-Jan Noorlander
Consulent Foto van Consulent

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid, frustratie of boosheid. Ze kunnen ook moeite hebben met motivatie of taakaanpak. Ook in het schoolleven kan dat een rol spelen. De afstemming met school over het onderwijsprogramma is ook een belangrijk aspect.
Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen zo verschillend zijn. In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren, en de volwassenen om hen heen zoeken naar de juiste afstemming met en begrip voor elkaar.

Naast de organisatie van bijeenkomsten voor ouders van hoogbegaafde kinderen onderzoekt Helpende Handen de mogelijkheid voor het organiseren van bijeenkomsten voor hoogbegaafde volwassenen.

BIJEENKOMSTEN Doelgroepen UIT HET VERLEDEN

  • Samen staan we sterk – de opvoeding van hoogbegaafde kinderen

    Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid of boosheid. Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact.

    18 december 2020
  • Hoogbegaafdheid - online

    Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid of boosheid. Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. Daarom organiseert Helpende Handen een bijeenkomst voor contact.

    27 mei 2021

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening