Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel gaven en talenten gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te stimuleren deze gaven en talenten te gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid, frustratie of boosheid. Ze kunnen ook moeite hebben met motivatie of taakaanpak. Ook in het schoolleven kan dat een rol spelen. De afstemming met school over het onderwijsprogramma is ook een belangrijk aspect.
Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen zo verschillend zijn. In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren, en de volwassenen om hen heen zoeken naar de juiste afstemming met en begrip voor elkaar.

Bijeenkomsten voor ouders

Ieder najaar wordt in vier regio’s (Apeldoorn, Gouda, Hardinxveld en Zeeland) een bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomsten in 2021 gingen over ‘hoogbegaafdheid in het gezin’. In 2022 zijn vier regionale ouderbijeenkomsten gehouden over ‘hoogbegaafdheid op school’. In het najaar van 2023 hopen we bijeenkomsten te organiseren over ‘hoogbegaafdheid in de kerk’. Met vragen over deze bijeenkomsten of andere vragen kunt u mailen naar hoogbegaafdheid@helpendehanden.nl

Leestips voor ouders

Naar aanleiding van de gehouden bijeenkomsten, kunt u onderaan deze pagina doorklikken voor meer informatie en leestips.
Als u of jij een aanvulling wilt geven, houden we ons aanbevolen.

Bijeenkomsten voor (jong)volwassenen

Naast de organisatie van bijeenkomsten voor ouders van hoogbegaafde kinderen onderzoekt Helpende Handen de mogelijkheid voor het organiseren van bijeenkomsten voor hoogbegaafde volwassenen. Een eerste bijeenkomst wordt gehouden op donderdagavond 29 september 2022.

Kent u of bent u een hoogbegaafde volwassene? We komen graag in contact via hbvolwassenen@helpendehanden.nl/ 

Leestips voor (jong)volwassenen

Ook voor (jong)volwassenen is er interessante literatuur. Als u of jij een aanvulling wilt geven op onderstaande ideeën, houden we ons aanbevolen.

- Noks Nauta en Rianne van de Ven; Hoogbegaafde volwassenen, zet je gaven intelligent en positief in
- https://ihbv.nl/ en https://ihbv.nl/kennis-hb/leaflets/ (handige korte brochures over verschillende onderwerpen)

Downloads

BIJEENKOMSTEN Doelgroepen UIT HET VERLEDEN

 • Samen staan we sterk – de opvoeding van hoogbegaafde kinderen

  Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid of boosheid. Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact.

  18 december 2020
 • Intens, complex en gedreven – hoogbegaafdheid in het gezin

  In november 2021 zijn in Alblasserdam en ‘s-Gravenpolder ouderbijeenkomsten gehouden over het thema hoogbegaafdheid in het gezin. In het voorjaar van 2022 zijn vergelijkbare bijeenkomsten gehouden in Apeldoorn en Bodegraven.

  1 januari 2022
 • Tussen hoogvliegers en onderduikers

  In het najaar van 2022 zijn in vier regio’s ouderbijeenkomsten gehouden over het thema ‘hoogbegaafdheid op school’: Tussen hoogvliegers en onderduikers, hoe komt mijn kind op school tot bloei?

  1 december 2022
 • 29 september 2022

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening