Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel gaven en talenten gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te stimuleren deze gaven en talenten te gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid, frustratie of boosheid. Ze kunnen ook moeite hebben met motivatie of taakaanpak. Ook in het schoolleven kan dat een rol spelen. De afstemming met school over het onderwijsprogramma is ook een belangrijk aspect.
Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen zo verschillend zijn. In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren, en de volwassenen om hen heen zoeken naar de juiste afstemming met en begrip voor elkaar.

Bijeenkomsten

Ieder najaar wordt in vier regio’s (Apeldoorn, Gouda, Hardinxveld en Zeeland) een bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomsten in 2021 gingen over ‘hoogbegaafdheid in het gezin’. In het najaar van 2022 hopen we ouderbijeenkomsten te houden over ‘hoogbegaafdheid op school’ en in 2023 over ‘hoogbegaafdheid in de kerk’. 

Bijeenkomsten voor (jong)volwassenen

Naast de organisatie van bijeenkomsten voor ouders van hoogbegaafde kinderen onderzoekt Helpende Handen de mogelijkheid voor het organiseren van bijeenkomsten voor hoogbegaafde volwassenen. Een eerste bijeenkomst wordt gehouden op donderdagavond 29 september 2022.

Kent u of bent u een hoogbegaafde volwassene? We komen graag in contact via w.vanhell@helpendehanden.nl 

Leestips voor (jong)volwassenen

Ook voor (jong)volwassenen is er interessante literatuur. Als u of jij een aanvulling wilt geven op onderstaande ideeën, houden we ons aanbevolen.

- Noks Nauta en Rianne van de Ven; Hoogbegaafde volwassenen, zet je gaven intelligent en positief in
- https://ihbv.nl/ en https://ihbv.nl/kennis-hb/leaflets/ (handige korte brochures over verschillende onderwerpen)

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening