Kinderen en jongeren die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn, hebben veel gaven en talenten gekregen. Het is een mooie taak om hen te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te stimuleren deze gaven en talenten te gebruiken om hun plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

Hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden echter niet altijd aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Dat kan zorgen voor (gevoelens van) eenzaamheid, somberheid, frustratie of boosheid. Ze kunnen ook moeite hebben met motivatie of taakaanpak. Ook in het schoolleven kan dat een rol spelen. De afstemming met school over het onderwijsprogramma is ook een belangrijk aspect.
Daarnaast kunnen er in het gezin vragen zijn over de opvoeding en het onderling contact. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen zo verschillend zijn. In de kerkelijke gemeente kunnen kinderen, jongeren, en de volwassenen om hen heen zoeken naar de juiste afstemming met en begrip voor elkaar.

Bijeenkomsten voor ouders

Ieder najaar wordt in vier regio’s (Apeldoorn, Gouda, Hardinxveld en Zeeland) een bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomsten in 2021 gingen over ‘hoogbegaafdheid in het gezin’. In 2022 zijn vier regionale ouderbijeenkomsten gehouden over ‘hoogbegaafdheid op school’. In het najaar van 2023 hopen we bijeenkomsten te organiseren over ‘hoogbegaafdheid in de kerk’. Met vragen over deze bijeenkomsten of andere vragen kunt u mailen naar hoogbegaafdheid@helpendehanden.nl

Leestips voor ouders

Naar aanleiding van de gehouden bijeenkomsten, kunt u onderaan deze pagina doorklikken voor meer informatie en leestips.
Als u of jij een aanvulling wilt geven, houden we ons aanbevolen.

Bijeenkomsten voor (jong)volwassenen

Naast de organisatie van bijeenkomsten voor ouders van hoogbegaafde kinderen onderzoekt Helpende Handen de mogelijkheid voor het organiseren van bijeenkomsten voor hoogbegaafde volwassenen. Een eerste bijeenkomst werd gehouden op donderdagavond 29 september 2022. De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op D.V. zaterdag 25 maart 2023 in Geldermalsen.

Kent u of bent u een hoogbegaafde volwassene? We komen graag in contact via hbvolwassenen@helpendehanden.nl/ 

Leestips voor (jong)volwassenen

Ook voor (jong)volwassenen is er interessante literatuur. Als u of jij een aanvulling wilt geven op onderstaande ideeën, houden we ons aanbevolen.

- Noks Nauta en Rianne van de Ven; Hoogbegaafde volwassenen, zet je gaven intelligent en positief in
- https://ihbv.nl/ en https://ihbv.nl/kennis-hb/leaflets/ (handige korte brochures over verschillende onderwerpen)

Downloads

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening