Catechisatie

In de hal van de kerk is het een drukte van belang. Als iedereen aanwezig is, begint de iedereen hartelijk welkom. Na de opening overhoort de catechiseermeester de vragen bij de les van de vorige keer. Vervolgens legt hij de les over de nieuwe 'stof' heel eenvoudig en praktisch uit. Een van de catechisanten geeft een psalmversje op, de ouderling doet het dankgebed en we gaan met z’n allen naar de hal.

Op verschillende plaatsen in het land wordt aangepaste cactechisatie gegeven voor mensen met een verstandelijke beperking. Kijk in onze agenda wanneer er bij jou in de buurt aangepaste catechisatie is.

Catechisatielessen

Helpende Handen heeft catechisatielessen ontwikkeld over de Tien Geboden, het Onze Vader, de Twaalf Artikelen en Kerkdienst en sacramenten. Daarbij is lijn van de Heidelbergse Catechismus gebruikt. 

Opzet

Elk lesblad heeft dezelfde opbouw zodat deze herkenbaar is voor de catechisanten.
Een catechisatieles heeft in de praktijk vaak de volgende onderdelen: psalm zingen, bidden, Bijbellezen, uitleg geven, Bijbelverhaal vertellen, vragen leren/ vragen overhoren.
In de lesbladen is er een kleine opzet tot differentiatie gemaakt bij de vragen. De eerste vragen ‘om thuis te leren’ zijn eenvoudige vragen. De verdiepingsvragen voor de catechisanten met een wat hoger niveau staan bij ‘om nog meer te leren’. Voor catechisanten die kunnen schrijven, is ruimte om aantekeningen te maken.

Bestellen

De lesmappen voor aangepaste catechisatie zijn te bestellen via de webshop.

Kort Begrip in eenvoudige taal

Belijdeniscatechisatie

In Kort Begrip in eenvoudige taal wordt in zo eenvoudig mogelijke bewoordingen is de inhoud van het Kort Begrip bewerkt om in dertien lessen te behandelen.

Opzet

Elke les bestaat uit vijf of zes vragen en antwoorden die - zo mogelijk - geleerd kunnen worden. Verder wordt er een suggestie gedaan voor een Bijbelverhaal, met daarbij een illustratie.

Bestellen

Kort Begrip in eenvoudige taal is te bestellen via de webshop.