“Wat is het fijn om te ervaren dat je niet de enige bent…”, schrijft een deelnemer aan de gespreksgroep voor volwassenen met AD(H)D. “We luisteren naar elkaar, bemoedigen elkaar, geven elkaar tips, bespreken voorvallen met elkaar en we begrijpen en waarderen elkaar.”

Enige tijd geleden zag ik in de Saambinder een stukje over de groep AD(H)D bij volwassenen van Helpende Handen waarop ik besloot te reageren. Dat was best even een drempel om over te gaan… Toch heb ik daar geen spijt van gekregen.

Het eerste wat me opviel: de eerste keer was de grote mate van herkenbaarheid, op grote lijnen waren de overeenkomsten groot. Daarmee en daardoor kwam er ook al snel een gevoel van veiligheid waardoor ik ook al snel makkelijk mee kon praten. We luisteren naar elkaar, bemoedigen elkaar, geven elkaar tips, bespreken voorvallen met elkaar en we begrijpen en waarderen elkaar. Wat is het fijn om te ervaren dat je niet de enige bent met een druk hoofd, met drempelvrees, problemen met structuur en overzicht, met allerlei aanpassingen die je moet doen om te kunnen functioneren in gezin en maatschappij.
Uiteraard gaat ook de Bijbel open, het is fijn om ook daarover in vrijheid te kunnen spreken zonder bang te zijn dat je iets verkeerd zegt of weer eens te snel reageert.

Ik ervaar onze bijeenkomsten (zo eens per 3 maanden) als fijne, ontspannende ochtenden. Natuurlijk kost het ook energie maar het levert veel op, ik hoop dat er nog meer mensen de drempel over komen om dat ook zo te mogen ervaren. De AD(H)D gaat er niet van weg maar het wordt wel beter te herkennen en te aanvaarden, daarbij opgeteld zorgt de rustige leiding van onze gespreksleidster en de vele tips van en voor elkaar, echt voor een stel Helpende Handen!

Gespreksgroepen

In de gespreksgroepen krijgen volwassenen met autisme en/of ADHD de mogelijkheid om in 'kleine' kring hun ervaringen te delen met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Onder verantwoordelijkheid van Helpende Handen zijn kleinschalige gespreksgroepen gestart of zijn daar mogelijkheden voor. Deze groepen worden geleid door een vrijwillige gespreksleider van Helpende Handen.
Deelnemers aan deze gespreksgroepen zijn of worden lid van Helpende Handen en kunnen op basis daarvan gratis de bijeenkomsten bezoeken.