Nieuws
19 mei 2017

Bijeenkomst 18 mei 2017

Dominee D.W. Tuinier, predikant te Waarde, hield een inleiding over het thema ‘Godsdienstige opvoeding’. Als jongetje kwam dominee Tuinier in aanraking met kwetsbare mensen door mee te gaan met zijn vader, die als arts verbonden was aan een ‘zwakzinnigeninrichting’. De dominee benadrukte dat de Heere het kind met een beperking aan ons als ouders heeft gegeven. Deze kinderen hebben behoefte aan drie dingen: gebed, liefde en praktische hulp.

We moeten allen beseffen wie God is en wie wij zelf zijn. Dit lezen we in de Bijbel: we zijn goed geschapen, zonder enige beperking. Maar na Genesis 3 geldt dat er niemand is die God zoekt. Toch wil God in Christus omzien naar mensen als u en ik. Dat wat in de wereld niet in tel is, daar bouwt God Zijn Kerk. God houdt een andere maatstaf aan dan de mensen. Zalig zijn zij, die het niet meer weten, het niet kunnen, zichzelf verloochenen. Die zich in afhankelijkheid laten leiden door Hem. Maar u hoeft de verzorging en de opvoeding van uw kinderen niet alleen te doen. Vaak kan het een machteloos gevoel geven om het kind te bereiken met de Bijbelse boodschap. In de Bijbel brachten de ouders hun kinderen bij Jezus. Daar is nog plaats voor uw kind en voor u. Misschien is uw vraag: Zou mijn kind ook Gods eer mogen vermelden? Het gebed blijft onmisbaar.
Daarbij is ook liefde noodzakelijk. Liefde tot de Heere. U behoort een voorbeeld te zijn voor uw kinderen. Zij zien aan u hoe belangrijk de omgang met Gods Woord is, uw kerkgang, de manier waarop u bidt. Betrokkenheid op de dienst des Heeren is belangrijk. Niet met veel woorden, maar in uw levenshouding.
Tenslotte besprak de dominee nog enkele praktische handvatten. Het is belangrijk dat er aandacht is vanuit de kerkenraad en begrip vanuit de gemeente. De dominee gaf enkele voorbeelden wat hij meemaakt tijdens een kerkdienst waarbij mensen met een beperking aanwezig zijn. Zij moeten de indruk krijgen dat zij er bij horen, door bijvoorbeeld een plaats te krijgen in het gebed.
Het Woord moet in alle eenvoudigheid gebracht worden. Daarbij kunnen diverse uitgaven ondersteuning bieden. Voorbeelden daarvan zijn de 'Kijk- en Luisterbijbel' van Laura Zwoferink, het boek ‘In het Kort’ van H. van Dam of de serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’, van Ada Schouten-Verrips. Ook de vertel-cd van dominee Tuinier kan gebruikt worden. Een ouderechtpaar leert hun kind elke zondagavond 2 regels van een psalmvers. Zing en bid samen: verstaanbaar, kort en eerbiedig. Eindig altijd met ‘Om Jezus’ wil’. Uiteindelijk is het niet de vraag: Wat begrijpt hij of zij? Nee, doe het maar gewoon. God werkt middellijk. De aangepaste kerkdiensten zijn uitermate geschikt voor onze kinderen.
Niemand wist raad met de maanzieke knaap (Markus 9). Jezus zegt: ‘Brengt hem tot Mij’. Heere, waar dan heen? Tot U alleen…

OUDERE NIEUWSARTIKELEN