Nieuws
13 februari 2019

Bijeenkomst 12 februari 2019

'Hoe ga je om met gedrag; als gedrag niet verstaanbaar is?!' Dit was het thema voor de bijeenkomst op dinsdagavond 12 februari 2019. Mevr. Hanne Snoep, orthopedagoog en onder andere werkzaam bij stichting Adullam en de Schutse, heeft een lezing gehouden aan de hand van de methodieken ASBM (Adullam Schutse begeleiding methodiek) en LACCS (lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie, stimulerende tijdsbesteding).

Tijdens de lezing staat het beeld van de ijsberg centraal, om moeilijk verstaanbaar gedrag inzichtelijk te maken. Gedrag komt altijd ergens vandaan. Bij een ijsberg zien we het gedeelte wat bovenwater is, dit staat voor het gedrag wat wij waarnemen. Onder de oppervlakte van het water is de ijsberg minstens zo groot, dat wat wij niet direct zien of waarnemen. Dit staat voor de onvervulde menselijke behoefte. Uit deze onvervulde behoefte ontstaat gedrag, meestal negatief. Wij zijn geneigd te reageren op het gedrag, het kan helpend zijn om te kijken waar bepaald gedrag vandaan komt.
Tot slot geeft mevr. Snoep ons de vraag mee: “Wie is uw kind, wat heeft hij nodig?”. Na de pauze was er gelegenheid om aan de hand van vragen en stellingen de lezing in groepjes te bespreken en elkaar te ontmoeten.
Tijdens de groepsbespreking hebben we allemaal na gedacht over de vraag: “Wat is het goede leven voor uw kind?” hier kwamen verschillende reacties op. Bij de centrale bespreking wordt opgemerkt: “Het goede leven is als iemand door genade de Heere mag vrezen.”

OUDERE NIEUWSARTIKELEN