Autisme is een aangeboren stoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

Ben je een jongere tussen de 16 en 25 jaar met autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie? Bezoek dan een keer een bijeenkomst voor jongeren.  We hebben iedere keer een ander onderwerp.

Bekendheid

In Samen oktober 2020 stond een gesprek tussen ouderling P. Velthove en Thamara. In dat artikel verwees Velthove in het kader van bekendheid geven aan autisme naar een column van Inge van Hell in Om Sions Wil. 

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening