Autisme is een aangeboren stoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie.

Leo Huisman
Consulent Foto van Consulent

Voor ouders en verwanten van mensen met autisme een verstandelijke beperking organiseert de contactgroep Autisme bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor ouders (en verwanten) van mensen met autisme die functioneren op ZML-niveau of die een intensievere vorm van dagbesteding nodig hebben.

BIJEENKOMSTEN Autisme en een verstandelijke beperking

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening