Wat je in de Bijbel leest en in de kerk hoort, is niet altijd makkelijk toe te passen als je een stoornis in het autistisch spectrum hebt. Helpende Handen wil graag - in groepsverband of individueel - meedenken over: autisme en geloven, godsdienstige opvoeding, catechese en pastoraat.

Bart-Jan Noorlander en Inge van Hell
Contactpersoon

In goede handen

In goede handen biedt ouders en ambtsdragers informatie over de godsdienstige vorming van kinderen met autisme en handvatten om de betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente te vergroten.

In goede handen

Bij de Bron

Bij de Bron is een Bijbels kernwoordenboek waarin 52 Bijbelse kernbegrippen worden uitgelegd en dat door de structuur en duidelijke uitleg geschikt is voor jongeren met autisme.

Bij de Bron

Levend Woord

Bijbels dagboek Levend Woord is een dagboek dat door de structuur en duidelijke uitleg geschikt is voor jongeren met autisme.


Levend Woord

Profetisch Woord

Bijbels dagboek Profetisch Woord is een dagboek over Oudtestamentische profeten dat door de structuur en duidelijke uitleg geschikt is voor jongeren met autisme.

Platform Autisme in de kerk

Helpende Handen participeert in Platform Autisme in de kerk. Het Platform organiseert regelmatig bijeenkomsten en heeft verschillende brochures uitgegeven.

Handvatten

Helpende Handen heeft een aantal handvatten ontwikkeld voor (jong)volwassenen met autisme, ouders van kinderen met autisme en ambtsdragers. Ambtsdragers wordt aangeraden eerst Handvatten voor ambtsdragers over contact met mensen met autisme te lezen

Word-bestanden kunnen aangepast worden aan de eigen situatie.

Handvatten voor (jong)volwassenen

Meer weten over autisme en geloven?

Contact