Profetisch Woord

Profetisch Woord

Profetisch Woord is een Bijbels dagboek over teksten van Oudtestamentische profeten dat door structuur en uitleg (ook) geschikt is voor jongeren met autisme.

Opzet
In Profetisch Woord wordt elke dag een Bijbelgedeelte duidelijk uitgelegd, aan de hand van de vragen:
- wat staat er?
- wat betekent het?
- wat betekent het voor jou?
 
Doelgroep
Profetisch Woord is geschreven voor jongeren van 14 jaar en ouder. Door structuur en uitleg is dit boek geschikt voor jongeren met autisme.
 
Scribenten
De dagboekstukjes zijn geschreven door predikanten en ouderlingen van de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten.
€17,90