Platform 'Autisme in de kerk' vraagt sinds 2008 aandacht voor mensen met autisme binnen de kerkelijke gemeente. Zij doet dit door het organiseren van bijeenkomsten en het uitgeven van publicaties.

Platform 'Autisme in de kerk' wordt gevormd door dit Koningskind, Eleos, Helpende Handen en Op weg met de ander.


Platform Autisme in de kerk
p/a Houttuinlaan 7
3447 GM WOERDEN
T 0348 48 99 70
E e-mail

Activiteiten

2023 Ambtsdragersconferentie
D.V. 28 september 2023 wordt een ambtsdragersconferentie over pastoraat aan mensen met autisme gehouden. 

2022 Webinar:  (On)begrensd? Omgaan met grenzen als je te maken hebt met autisme
15 november werd het webinar (On)begrensd? gehouden.
(De opname van dit webinar kan tegen betaling teruggeluisterd worden.)

2022 Studiedag: Leven met Autisme
2 april 2022 werd de studiedag Leven met autisme georganiseerd. 

2021 Webinar: Autisme thuis
25 maart 2021 werd het webinar Autisme thuis gehouden over het herstel en in stand houden van positieve gezinsrelaties.

2019 Ambtsdragersconferentie
15 mei 2019 werd de ambtsdragersconferentie Als leiden en lijden elkaar raken gehouden.

2018 Autisme bij vrouwen
7 april 2018 werd de studiedag Wie ben ik? Over autisme bij vrouwen georganiseerd.

2016 Relatie en autisme
2 april 2016 werd de studiedag Relatie en autisme georganiseerd.

2014 Autisme thuis; over gezin, geloof en kerk
15 april 2014 werd een bijeenkomst over Autisme thuis; over gezin, geloof en kerk georganiseerd.

2012 De kracht van het gezin
In 2012 werden twee studiedagen georganiseerd over De kracht van het gezin.

2009 Ambtsdragersconferntie Autisme in de kerk
21 november 2009 werd de ambtsdragersconferentie Autisme in de kerk georganiseerd.

Publicaties

Helpende Handen participeert in Platform Autisme in de kerk. Het Platform heeft verschillende brochures uitgegeven. 

Autisme in de kerk
Deze brochure bevat een theoretisch kader over autisme en praktische handreikingen voor de omgang met mensen met autisme in het pastoraat, diaconaat, catechese en het jeugdwerk.

Autisme in het jeugdwerk
Deze brochure bevat een theoretisch kader over autisme en praktische handreikingen voor leidinggevenden in hun omgang met jongeren met autisme op de vereniging. Er is ook een hoofdstuk in opgenomen voor jongeren.

Autisme thuis
In deze brochure staan handvatten en tips over godsdienstige opvoeding aan kinderen en jongeren met autisme. In de brochure zijn interviews met ouders van kinderen en jongeren met autisme opgenomen over de ervaringen die zij hebben met de godsdienstige opvoeding.
De brochure is te bestellen in de webshop.

De brochures Autisme in de kerk en Autisme in het jeugdwerk zijn als download beschikbaar. Omdat de in de brochures (hoofdstuk 1) genoemde DSM-IV vervangen is door de DSM-V is er een nieuwe versie van hoofdstuk 1 geschreven.

Meer weten over autisme en geloven?

Contact