Autisme is een aangeboren stoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie.

Inge van Hell
Consulent Foto van Consulent

Lotgenotencontact ‘Autisme in relatie’ is bedoeld voor mensen met een reformatorische achtergrond, die in hun (huwelijks)relatie te maken hebben met een (vermoeden van een) autisme spectrum stoornis.

In sommige situaties zal een diagnose gesteld zijn bij één van de partners. Er zijn echter ook relaties waarin een vermoeden is van een autistische stoornis bij één van beide partners, maar waar (nog) geen diagnose is. In veel van deze situaties zijn er in zo’n gezin kinderen die een diagnose hebben, naar aanleiding waarvan het autisme bij de partner herkend wordt.

Landelijke bijeenkomst

Voor vrouwen van mannen met (een vermoeden van) autisme wordt door de contactgroep Autisme in relatie ieder voorjaar op een werkdag een landelijke bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan autisme verwant onderwerp te spreken.

Ook is het voornemen om af en toe een regionale bijeenkomst te organiseren. Op donderdag 9 november wordt er een regionale bijeenkomst in Genemuiden gehouden. Voor aanmelden en informatie: www.helpendehanden.nl/9november

Huiskamerbijeenkomsten

Regionaal worden huiskamerbijeenkomsten georganiseerd voor vrouwelijke partners van mensen met autisme. Het hebben van een diagnose is geen voorwaarde voor deelname aan één van de huiskamergroepen.
Wanneer er geen diagnose is gesteld, is het van belang om zorgvuldig te handelen. Vrouwen die deel willen nemen aan één van de huiskamergroepen, wordt aangeraden zich in literatuur over autisme te verdiepen, aan de hand waaraan men de eigen situatie enigszins kan toetsen.
Deze vrouwen worden niet van deelname uitgesloten, maar het kan blijken dat zij later toch (moeten) afhaken, na een eventueel gesprek met de gespreksleider. Er wordt nadrukkelijk gesteld dat er aan deelname aan het lotgenotencontact geen ‘rechten’ ontleend kunnen worden over een diagnose van autisme bij de partner. Diagnoses kunnen alleen door bevoegde psychiaters of psychologen gesteld worden.

In 2022 is een inventarisatie gehouden naar de behoefte aan een gespreksgroep voor mannen die getrouwd zijn met een vrouw met autisme. Daaruit bleek dat er op dit moment onvoldoende behoefte is om zo’n groep te starten.

Literatuurlijst

Voor mensen die meer willen weten of lezen over autisme in relaties heeft Helpende Handen een literatuurlijst samengesteld.

BIJEENKOMSTEN Autisme in relatie

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening