Nieuws
20 april 2018

Mijn hulp is van de Heere, ook in een autisme-huwelijk?

Ds. A.J. de Waard, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp, sprak over ‘Mijn hulp is van de Heere, ook in een autisme-huwelijk?’.

Onderstaand gedicht is als afsluiting van de lezing door ds. De Waard voorgelezen.

De Goudsmid

Hij zat bij een vuur, wel zevenvoud heet,
En waakt’ over Zijn kostbaar metaal;
Hij boog Zich al dichter met speurende blik,
En verhitte nog zeventig maal.

Hij wist dat ‘t metaal de proef kon doorstaan,
Hij wilde goud van ’t zuiverste soort,
Voor de kroon van de Koning, die met paarlen bezet,
Zo duur is als nooit werd gehoord.

Dus legd’ Hij ons, goud, in het brandende vuur,
Ach, hoe graag riepen wij: “Nee”
Maar Hij zag de droesem, verborgen voor ons,
Tot het smolt in de dagen van wee.

Het goud werd al schoner en kreeg meerder glans,
Maar onze ogen door tranen verblind,
Wij zagen het vuur slechts - en niet ’s Meesters hand
En vroegen bevreesd: “… Ik een kind?”

Ons goud scheen al rijker, als een spiegel welhaast,
En daarin, niet te zien voor ons oog,
Het beeld van Hem, Die de oven bestuurd’,
En zich al dieper en dieper boog…

Behaagde het Zijn liefdevol harte nu echt,
Ons te pijnigen, hoeveel het ook zij?
O nee, maar Hij zag door het kruis dat ons drukt’,
De eeuwige winst en waardij.

Hij zat bij de oven, met een waakzaam oog,
Met een liefde, zo sterk en zo teer.
Zijn goud leed niet een kruimeltje hitte teveel,
Want Hij wist precies, zoveel… en niet meer.

Auteur onbekend

OUDERE NIEUWSARTIKELEN