Nieuws
16 oktober 2020

Samen zoeken naar een balans

Het thema van deze bijeenkomsten was 'Samen zoeken naar een balans – ervaringen uit de praktijk van een huwelijk met autisme'.

Gelukkig konden we op 15 oktober de bijeenkomst alsnog houden. Weliswaar in aangepaste vorm, met minder aanwezigen en op een andere locatie.
Ondanks de beperkingen, hebben we twee bijeenkomsten voor in totaal ongeveer 50 personen kunnen houden.
Het was goed om elkaar te ontmoeten. Op 1,5 meter afstand is er minder gelegenheid voor onderling contact. Ook het gezamenlijk zingen hebben we gemist. Toch was er veel om dankbaar op terug te zien.

In de morgenbijeenkomst heeft ds. M. Joosse aan de hand van Jeremia 10 vers 22 tot en met 24 een indrukwekkende opening gehouden, waarin hij vanuit dit Bijbelgedeelte lijnen trok naar het leven met autisme, naar het leven in coronatijd en ook, juist ook, het leven met de Heere. We lazen met elkaar en zongen mogelijk geluidloos mee uit psalm 38 vers 1 en 9.
Tijdens de middagbijeenkomst heeft ds. P. Mulder de opening verzorgd aan de hand van 2 Korinthe 12 vers 7 tot en met 10. Vanuit het ‘Mijn genade is u genoeg’ bij de doorn in het vlees, stonden we stil bij het lijden, het kruis dat ieder te dragen heeft, maar ook bij de genade en kracht van de Heere, en Zijn weg die in het heiligdom is, naar Psalm 77. We lazen met elkaar en zongen mogelijk geluidloos mee uit psalm 77: 6, 7 en 8.
Daarna heeft een echtpaar zowel in de ochtendbijeenkomst als in de middagbijeenkomst in een interview hun ervaringen gedeeld vanuit hun persoonlijke situatie. Het heeft ons allen geraakt dat zij dit wilden en konden doen. Vanwege de zeer persoonlijke bijdrage kunnen we hierover niet méér delen op deze plaats.
Vervolgens was er een muzikaal intermezzo op het orgel, waar verschillende passende melodieën ten gehore werden gebracht.
Tijdens het laatste onderdeel van het programma hebben het echtpaar en de predikant in een forumbespreking gereageerd op vragen vanuit de zaal. Zowel vanuit de zaal als vanaf het podium werden indrukwekkende bijdragen geleverd.
Hoewel we elkaars zorgen niet kunnen oplossen en elkaars lasten niet kunnen overnemen, was het heel waardevol om op deze manier vragen en ervaringen met elkaar te delen.
Ter afsluiting hebben de betreffende predikanten de (nood van de) aanwezigen namens ons allen opgedragen aan de Heere.
Vol indrukken zijn we naar huis gegaan. We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN