Nieuws
20 november 2017

Mijn kind heeft MCDD, wat kan ik doen?

Bij de najaarsbijeenkomsten in oktober 2017 stond het onderwerp 'Mijn kind heeft MCDD, wat kan ik doen?' centraal. Er werd ingegaan op wat MCDD met een kind doet, en welke aanpak dat vereist.

Nadat in 2014 en 2015 ervaringsdeskundigen hadden gesproken op een ouderbijeenkomst over MCDD, waren dit najaar professionals uitgenodigd. In Gouda hield mevr. drs. C.D. (Keete) Hale een inleiding, in ’s-Gravenpolder deed mevr. C.A. (Corrie) Westdorp-Bolier MSc dit.
Na de lezing was er veel ruimte om vragen te bespreken, over o.a. de zoektocht in het onderwijs.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN