Nieuws
29 november 2019

Bijeenkomst 28 november 2019

“Hoe zie ik mezelf?”. Over deze vraag dachten de bezoekers van de contactgroep Spina bifida na. Spreker tijdens deze bijeenkomst was Dineke Groeneveld, gezinstherapeut bij Eleos.

Zij legde uit hoe een zelfbeeld ontstaat. Het wordt al vanaf onze kinderjaren gevormd. Als je bijvoorbeeld van jongs af aan weinig of geen complimenten gehad hebt, heeft dat gevolgen voor je zelfbeeld. Ook wordt je zelfbeeld gevormd door hoe men op school met je omgaat. Mag je er zijn? Als je in een rolstoel zit, ben je in die zin anders dan anderen. Maar krijg je ook de ruimte om uniek te zijn? Iedereen mag een gezonde trots hebben. Toch zijn mensen uit de reformatorische gezindte hier vaak huiverig voor. Inderdaad staan we tegenover God schuldig door onze zonden. In die zin is ons zelfbeeld geschonden. Maar aan de andere kant sprak de Heere Jezus Zelf dat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Dus we mogen in intermenselijke relaties een positief zelfbeeld hebben. In Psalm 8 lezen we dat de mens “een weinig minder is gemaakt dan de engelen”. Je mag jezelf zien als een diamant. De kleuren schitteren. Niet alle kleuren komen op eenzelfde manier uit de verf. Ieder mens heeft dingen waar hij minder goed in is. Misschien ben je lager geschoold dan al je broers en zussen, maar kijk waar dan jouw sterke kanten liggen.

BIJEENKOMSTEN Bijeenkomsten UIT HET VERLEDEN