Leo Kok is als consulent afdelingen werkzaam bij Helpende Handen.

- adviseren afdelingsbesturen 
- organiseren bijeenkomsten lotgenotencontact

Contactgroepen
- autisme en verstandelijke beperking
- dementie
- Downsyndroom
- Spina bifida
- visuele beperking
- ziekte van Parkinson

Neem contact op met Leo