AGENDA
Jaarlijkse ledenbijeenkomst afdeling Walcheren/Zeeuws-Vlaanderen
  • Datum: 12 juni 2024
  • Tijd: 19:30 uur
  • Locatie: Vlissingen
    Marnixkerk
    Marnixplein 41

Deze jaarlijkse ledenbijeenkomst wordt georganiseerd door afdeling Walcheren/Zeeuws-Vlaanderen

Thema

Mantelzorger als evenwichtskunstenaar; hoe blijf je in balans?

Spreker

Corine Rademaker, consulent Helpende Handen

Programma

1. Opening dhr. J. Nijsse
2. (Financieel) jaarverslag
3. Inleiding door spreker
4. Pauze
5. In groepjes bespreken van gespreksvragen over het onderwerp
6. Plenaire afronding
7. Rondvraag
8. Sluiting