Nieuws
04 december 2019

Op weg naar zelfstandigheid; loslaten, vasthouden, los-houden?

Ruim 160 ouders bezochten in oktober 2019 één van de drie bijeenkomsten over ‘op weg naar zelfstandigheid; loslaten, vasthouden, los-houden?’ Een terugblik in citaten en uitspraken.

Eén van de sprekers begon de avond door kort stil te staan bij ‘omgaan met lijden’. Enkele citaten:
- Autisme is complex en autisme brengt een zekere vorm van lijden met zich mee. Voor uw kind en voor u als ouders. We weten allemaal dat het lijden begonnen is met de val in het paradijs. We weten ook dat God met alles een bedoeling heeft.
- Als we zelf niet zien waar God het autisme voor wil gebruiken en hoe er iets goeds uit voort kan komen, hoe moeten we ons dan gedragen? Welke hoop is er? Welke weg wijst ons het lijden? De grote les uit het leven van Job is dat lijden en moeite alleen de weg van vertrouwen op God overblijft.
- Waar vragen niet beantwoord worden en pijnen ondragelijk schijnen te zijn, is de enige uitvlucht om ons neer te leggen aan Gods voeten. Dat is één van de moeilijkste dingen. Hier is vertrouwen voor nodig. Om dit vertrouwen te hebben is het nodig om God te kennen. Iemand die we niet kennen, kunnen we niet volledig vertrouwen. Hoe is het met de kennis van God bij uw kind?
- Uw kind met autisme is op weg naar de zelfstandigheid, naar de volwassenheid. Onvermijdelijk zal uw kind geconfronteerd worden met rouw en verdriet omdat hij of zij autisme heeft en op sommige terreinen van het leven niet goed kan meekomen. Wat is het dan belangrijk om hen te leren dat God een bedoeling heeft met hun autisme. Dat Hij weet wat zij nodig hebben, dat Hij bij hen wil zijn. Hoe belangrijk is het dan ook om uw kind te helpen om God te leren kennen. Kunt u hier invulling aan geven? En hoe doet u dat dan?

In verband met auteursrechten is de lezing en de presentatie van 1 oktober 2019 in Moerkapelle niet (meer) beschikbaar.

OUDERE NIEUWSARTIKELEN

  • 01 maart 2023

    Gedragsproblemen - 's-Gravenpolder

    Verder lezen
  • 01 maart 2023

    Gedragsproblemen - Hardinxveld-Giessendam

    Verder lezen