In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van niet-aangeboren hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie.

Bart-Jan
Consulent Foto van Consulent

Onder niet-aangeboren hersenletsel wordt verstaan:
• hersenletsel na een CVA, herseninfarct of hersenbloeding
• hersenletsel na een ongeval
• hersenletsel als gevolg van tumoren
• hersenletsel na operaties
• hersenletsel als gevolg van een hersenontsteking
• hersenletsel als gevolg van een virusinfectie
• eventuele andere situaties waarbij hersenletsel is ontstaan

Bijeenkomsten

Ieder voorjaar wordt een ontmoetingsavond georganiseerd voor mantelzorgers, betrokken bij mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

BIJEENKOMSTEN Mantelzorgers niet-aangeboren hersenletsel

UIT HET VERLEDEN

Heb je vragen over je persoonlijke situatie?

Persoonlijke dienstverlening